Izolační skla

761571

Pilkington Insulight™ Therm  jsou dvojvrstevná nebo třívrstevná izolační skla obsahující čiré sklo Pilkington Optifloat™ Clear a nízkoemisivní sklo
Pilkington K Glass™, Pilkington Optitherm™ S1, Pilkington Optitherm™ S3 nebo Pilkington Optitherm™ S3 T.

Tato izolační skla se vyznačují zkvalitněnou tepelnou izolací, zvýšeným komfortem a sníženou kindenzací. Používají se tam, kde je třeba snížit množství použité energie a omezit tepelné ztráty, a stejně vhodná jsou i pro byty a rodinné domy, závěsové stěny a fasády komerčních a veřejných budov.

Pilkington Optitherm™ S3 je neutrální sklo s nízkou emisivitou, které se vyznačuje vysokou propustností světla, nízkou reflexností a nízkou U-hodnotou 1,1 W/m2K.

Pro aplikace vyžadující U-hodnotu 1,0 W/m2K, nabízí Pilkington sklo PilkingtonOptitherm™ S1. Tento výrobek současně zajišťuje výbornou propustnost světla a barevnou neutrálnost.U-hodnota je měřítkem tepelné izolace. Vyjadřuje se ve W/m2K a definuje množství tepelné ztráty ve wattech na jeden metr čtvereční povrchu stavebního materiálu (zde jednoduchého nebo dvojitého skla) oddělujícího venkovní prostředí od vnitřního při teplotním rozdílu jednoho stupně mezi oběma stranami skla. Čím je U-hodnota nižší, tím vyšší je tepelná izolace.

více na www.pilkington.com